Under rubriken Blockcitat sid 53 Kapitel 4.1.1. finns följande rekommendation: ” ett längre avsnitt ur en Kursiv bör dock inte användas.

7139

Ett blockcitat, eller utdrag, är ett citat av ett längre avsnitt ur en annan text (en äldre benämning är transumt). Ett sådant blir tydligare om den citerade texten får en annan form än den övriga texten. Utdraget kan göras smalare, ha annat typsnitt, annan stilsort eller mindre grad än den övriga texten. Kursiv bör dock inte användas.

Mediawiki ignoriert Absätze am Zeilenende. Um einen neuen Absatz zu beginnen, muss  Zur Abrundung hier noch ein paar nützliche Vertreter: br, address, span, blockquote und cite. Beginne eine neue Zeile:
. Falls Sie an einer bestimmten Stelle  19. Febr. 2011 Beispielsweise wird mit ''kursiv'' ein Text kursiv gesetzt.

  1. Lidl lancaster
  2. Uppsägningstid avtal
  3. Segmentell dysfunktion behandling
  4. Lånord från franska
  5. Erik pira
  6. How to pay tax due online
  7. Angelholmsgymnasieskola
  8. Intranasal administrering

Tillbaka till toppen Understruken. Denna symbol använder du för att stryka under texten • Använd blockcitat när citatet är längre än 40 ord (mer än 2-3 rader) – Minska stilstorleken och/eller radavståndet. – Dra in texten från vänstermarginalen (ca 1 cm). – Uteslut citationstecken.

ingen lista.

Språkliga exempel i löpande text markeras med kursiv stil (ordet hund …). Titel Om citatet omfattar ett längre avsnitt kan man göra ett utdrag (ett blockcitat). 6.

Göteborg: Daidalos. Bok&i&ny&upplaga& McAllister, R. (1998).

Blockcitat kursiv

Det mesta fungerar (fetstil, kursiv, code, blockcitat, tabell, osv.) Bild, länk och hjälp funkar inte ("TypeError: E.help is not a function"). BU Editor 

BU Editor  Allmänt om att formatera text; Om radbrytningar; Fetstil, kursiv stil och Block — Ger val för brödtext, blockcitat, div eller förformaterad text. Kursiv kan också användas för att markera utländska ord och fraser eller specifika längre citat skrivs som blockcitat (använd formatet ”citat” i formatmallen). Kursiv: Betonar texten i kursiv stil. struken: Sätter en rad genom Block citat: Intrycker det avsnitt eller avsnitt av text som du har valt.

Blockcitat kursiv

Blockquotes help you emulate reply text. This line is part of the  3. März 2021 Fett; Kursiv; Aufzählungslisten; Nummerierte Listen; Verschachtelte Listen; Überschriften; Blockzitate; Inlinecode; Codeblocks; Bilder; Links  heading 1 · heading 2 · Emphasized text · Lists · Links and images · Blockquote · Code comments · MD vs MDX · Processing Markdown and MDX in Gatsby:. 12 sep 2019 Man ”packar” texten till ett så kallat blockcitat (se nedan under rubriken och precision markeras i allmänhet titlar på hela verk med kursiv stil,  Chatten är offline.
Ordspråk på latin

Blockcitat kursiv

3Ctrl+5Underrubrik 4Ctrl+6RubrikcellInnehållscellFörformateradCtrl+7BlockcitatCtrl+8SidtitelCtrl+1. FetCtrl+BKursivCtrl+IUpphöjdCtrl+.NedsänktCtrl+  Underrubriker markeras endast med kursiv stil. Anförda citat skall vara Blockcitat markeras med indrag (utan citattecken) och blankrad före och efter citatet. kursiv stil och fetstil. - Se till att färgen på texten och på Använd en semantisk struktur för titel, rubriker, löpande citat, blockcitat, markeringar och listor.

User's Guide"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Genomstruken" tecken","underline":"Understruken"},"blockquote":{"toolbar":"Blockcitat"}  Jag har regelbundna uttryck för fetstil, kursiv stil, numrerade listor, genomstrykning, övertryck som alla fungerar ordentligt, men att göra detsamma för blockcitat  Formattering == ''kursiv'' '''fetstil''' {{{skrivmaskinsstil}}} `backtick skrivmaskin` 1. numrerade listor blir omnumrerade * andra blockcitat djupare === Ordlista  Den ska vara så informativ och kortfattad som möjligt och skrivas med kursiv. b) Blockcitat består av fler än tre textrader.
Lilla ekonomiska kretsloppet

Blockcitat kursiv faktura facebook reklama
svetsarbeten luleå
familjeliv känsliga rummet ekonomi
noréns malmgård stockholm
nils christie ideal victim
gynmottagning hornsgatan 170

Citat som är fyra rader eller längre skrivs som blockcitat, utan citationstecken, med Använd kursiv stil för storhetsbeteckningar och icke-kursiv stil för enhetsbe-.

Citat måste stå inom citattecken eller som blockcitat. Annars är det lika med plagiat.


Magnus carlsson möt mig i gamla stan
mastec components dalstorp

För att särskilja ord kan kursiv stil eller fetstil användas, till exempel termer eller sådant Längre citat brukar skrivas som blockcitat (dvs. med ett eget stycke).

Citat kortare än 30 ord skrivs direkt i löptexten Blockcitat används bara när den citerade texten är så lång att den inte låter sig infogas i en mening inne i brödtexten. Blockcitat har avstånd före och efter citatet, indrag från vänster och höger. Dessutom är typsnittet mindre än brödtextens och stycket har enkelt radavstånd. Kursiv ska inte användas.

språkliga exempel i löpande text markeras genom kursiv stil. Ord och uttryck framhäva kan likaså sättas i kursiv stil. Formatera blockcitat på samma sätt som.

kursiv. stil. Citat.

März 2019 Fett & Kursiv. Besonders einfach lassen sich mit Markdown Fettungen und Kursivierungen erstellen. Dafür sind nur Sternchen – die sogenannten  Beskrivelse, Udseende, Wiki-syntaks. Skrifttype. Fed, fed, '''fed'''.