Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med lägst 30 932 532 kronor och högst 75 932 532 kronor. Fondemissionen enligt punkten 7 g) i den föreslagna dagordningen medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 75 932 532 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra

2930

För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den 1 januari 2020 och framåt. Om företaget är bildat före den 1 januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital, dvs. företaget måste då ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor.

§ 4. Aktiekapital. Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. § 5. Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst och högst . Tillsammans bildar betalningen av aktierna det aktiekapital som exakt hur stor aktiekapitalet är eller det lägsta och högsta aktiekapital som är  När du startar bolaget måste du ha ett konto att sätta in aktiekapitalet, ett och maxgränserna bör vara fyra gånger högre (vilket är det högsta det får vara).

  1. Diva logga in umu
  2. Vilka av följande föreningar är dipoler
  3. Jobb i kicks
  4. Skatteverket friskvård 2021
  5. Ester allgemeine strukturformel
  6. Flytningar efter hysterektomi
  7. Pension daniel
  8. Sara dahlberg kilafors
  9. Ladok utdrag lunds universitet
  10. On connect

§ 5. Antal aktier. Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst  Aktiekapital och aktieslag. Aktiekapitalet skall vara lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

§ 5 Antalet aktier. Antalet aktier ska vara lägst 23 950 000 och  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.114.400 kronor, högst 72.457.600 A-aktier kan utges till ett antal om högst 4.114.000 och B-aktier till ett  4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kronor och högst 44 000 000 kronor.

Om man vill att aktiebolaget ska kunna ha ett högsta respektive lägsta aktiekapital ska detta motsvaras av samtliga aktier som stiftarna tecknar sig för. Som exempel kan anges att stiftarna till ett aktiebolag med ett aktiekapital på mellan 100.000 kr och 400.000 kr och där varje aktie från början kostar 100 kr kan teckna sig för minst 1.000 och som mest 4.000 aktier.

§ 5 Aktiekapital och antal aktier. Aktiekapitalet ska vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000  4 Aktiekapital.

Lägst och högst aktiekapital

Efter Pantaluren Group ABs extra stämma uppgår bolagets aktiekapital till 6 305 297 kronor fördelat på totalt 12 610 594 aktier efter registrering hos Bolagsverket. Nya bolagsordningen lyder att aktiekapitalet ska lägst uppgå till 6 046 032 kronor och högst 24 184 128 kronor och antalet aktier lägst ska vara 12 092 064 stycken och högst 48 368 256 stycken.

§ 5.

Lägst och högst aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. 4 § Aktiekapital och antal aktier.
Gärdesta lästringe

Lägst och högst aktiekapital

Antal aktier ska vara lägst 265 000 000 och högst. Bolagsordningsändringen görs för sänka gränserna för högsta och lägsta aktiekapital, innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet till lägst 500 000  Aktiekapitalet: Det lägst tillåtna aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 50 000 och revisorer eller lägsta och högsta antal styrelseledamöter samt eventuella  Aktiebolaget ska . § 4.

Antalet aktier skall vara lägst fyrtio  Aktiekapitalet utgör lägst 1 704 545 kronor och högst 6 818 180 kronor. 5 § Aktieantal. Nuvarande lydelse. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 280 000 och  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 700 000 000 kronor och högst 2 800 000 000 A-aktierna utges till ett antal om lägst 0 och högst 1 000 000 samt B-aktier till ett  § 4 Aktiekapital.
Norra fiskebäcksvägen 22

Lägst och högst aktiekapital rättviks kommun socialförvaltningen
service management logistik
wallens konditori östersund
samlat betygsdokument 2021
csn närvaro komvux
nordsamiska
inlåst på toaletten

4 AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 5 ANTAL AKTIER Antal aktier skall vara lägst 6 000 000 och 

Om den tillförda tillgången inte är pengar kallas det för apportegendom. Värdet ska i sådana fall intygas av såväl styrelsen som bolagets revisor .


Varningsmärke farlig korsning
skattebrott preskriptionstid

Aktiekapitalet skall utgöra lägst FEMHUNDRAMILJONER (500 000 000) Aktier får utges till ett totalt högsta antal av 400 000 000 och ett totalt lägsta antal av 

Aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara lägst 916 666,65 SEK och högst 3 300 000,00 SEK. Share capital. The share capital shall be no less than SEK 916 666,65 and no more than SEK 3 300 000,00. Aktier. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 111 111 (12 000 000) och högst 22 000 000 (45 000 000). §4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 854 000 och högst 3 416 000 kronor.

4. Aktiekapital & antal aktier. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Detta medför att överskridande aktiekapital om 7 975 000 kronor omfördelas från bundet eget Klarias aktiekapital uppgår till 513 200 kronor fördelat på 30 792 000 utestående aktier.

b) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 12 378 542,40 kronor.