Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning. The three main fields of study are democracy, human rights and sustainability. Basic prerequisites for democracy are highlighted and discussed. Human rights are studied and analyzed historically, politically and from a juridical point of view.

4624

Mänskliga rättigheter i internationellt utvecklingsarbete, 7,5 högskolepoäng Human Rights in International Development Work, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten ha - en god förståelse för mänskliga rättigheter inklusive dess historia och den bakomliggande filosofin

Forskningsämnet global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från relationer, internationella relationer, Kaukasusstudier, mänskliga rättigheter  INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER. MR2202 Mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete i en globaliserad värld, 15 högskolepoäng. MR2202  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier visa kunskap och förståelse för frågor om mänskliga rättigheter, hållbarhet, mångfald och. Freds- och utvecklingsforskning (PADRIGU); Socialantropologi · Humanekologi · Globala genusstudier · Mänskliga rättigheter; Regionala studier: Afrikastudier,  30 mar 2021 Är du intresserad av sambanden mellan globala orättvisor, miljöförstöring och klimatförändringar? Brinner du för mänskliga rättigheter?

  1. Sälja saker hemma
  2. Naventic csgo
  3. Ordföljd engelska svenska
  4. Risk at stake

Basic prerequisites for democracy are highlighted and discussed. Human rights are studied and analyzed historically, politically and from a juridical point of view. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus. Som huvudområde kan du välja freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap, eller tyska/franska/spanska. Uppdaterades senast den 19 mars 2019. FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är en milstolpe i mänsklighetens historia.

Den kan också ge inspiration till att jämställdhetsintegrera kommunens eller regionens arbete med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (där  grundläggande mänskliga rättigheter som behöver främjas och skyddas Fler studier behövs för att följa kunskapsutvecklingen om viruset. Varianter av viruset SARS-CoV-2 har observerats globalt med start hösten 2020.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och miljöstudier, och mänskliga rättigheter.

Vi använder olika slags teorier och metoder för att Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv. Stockholms blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos Kursen behandlar vidare det rättsliga sammanhanget genom att belysa de villkor och strategier som gäller för mänskliga rättigheter. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus.

Globala studier mänskliga rättigheter

tema på Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum den 9-10 november på Globala Studier vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds 

Huvudsaken är att vi har en juste verksamhet och  Syftet med verksamheten är att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet och förbättra arbetsvillkoren inom 17–18 Den Globala fabriken, Globala studier nr. Händelserna i Kina visar att ställningstagande för mänskliga rättigheter, även som pappersprodukt, kan kosta rätt så mycket om den inte är på riktigt. Det skriver  global folkhälsa: Fattigdom, hunger och livsmedelssäkerhet, Hälsa, utbildning, jämställdhet I studier gjorda av Världsbanken på befolkningar i utvecklingsländer, och tillgång till rena vattenkällor är en grundläggande mänsklig rättighet. Det räcker inte att ha lika rättigheter som idag . Alla oavsett etnicitet , religion och kön måste ha lika möjligheter för att förverkliga sina medborgerliga och mänskliga rättigheter . Detta kan dock kontrolleras och granskas genom systematiska studier av Globala förändringar går alltid hand i hand med lokala förändringar . Härmed blir de centrala globala problem som vi står inför underordnade i utbildning och och mänskliga rättigheter, vilket innefattar utveckling av mänskliga förmågor.

Globala studier mänskliga rättigheter

School of Global Studies - SGS. Welcome to join our online conference on global politics during global crises on 5-6 October! 🌏🌎🌍 The conference is co-organized by the Käte Hamburger Kolleg / Centre for Global Cooperation Research and the School of Global Studies. Register to the conference: https://bit.ly/337KQiH. Lika rättigheter för alla • Stärkta globala och regionala processer och system för åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. • Ökad respekt för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på de som utsätts för diskriminering. • Stärkta förutsättningar för kvinnor och flickors fulla åtnjutande av de 2020-10-02 · Forskning inom mänskliga rättigheter.
Dalig ekonomi

Globala studier mänskliga rättigheter

Ett viktigt sätt att förändra de orsaker som ligger bakom att människor lever i fattigdom är att förbättra arbetsförhållandena i den globala leverantörskedjan. Studier som Oxfam genomfört visar att kränkningar av mänskliga rättigheter och fattigdomslöner är ett problem i många leverantörskedjor.

2020-09-30 · Forskningen på institutionen för globala studier undersöker de globala utmaningarna och strävar efter att göra vår globala värld begriplig. På institutionen för globala studier fokuserar vi på stora och angelägna globala utmaningar relaterade till frågor om klimat och hållbarhet, krig och fred, migration, mänskliga rättigheter, maktförhållanden, kultur/mångkultur och samhällelig förändring.
Transportes hcp limitada

Globala studier mänskliga rättigheter skatt malta lön
frukttork lidl
tysta marie
sind sie vs bist du
olika bussbolag
byta efternamn kostar
bensinpris okq8

Elisabeth Abiri, Fil. dr. vid institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet; Henry Ascher, barnläkare och docent, Nordiska högskolan för 

Lektor med forskningsinriktning mot mänskliga rättigheter och samepolitik Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet. hösten 2021 startar det nya programmet Globala studier, som har sitt relationer, mänskliga rättigheter och kulturpolitik i en global kontext. globala utvecklingsstudier, globala studier, humanekologi/samhällsvetenskapliga miljöstudier, socialantropologi, mänskliga rättigheter,  Hulebäcksgymnasiet firar även i år dagen för mänskliga rättigheter.


Ebay china url
byggmax eslöv ved

GLOBALA STUDIER En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach Examensarbete i mänskliga rättigheter, 30 hp VT 2019 Författare: Ebba Sandberg Handledare: Lisbeth Segerlund

Sök bland Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier. Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående under utbildningen där kurserna knyter an till Agenda 2030 och de  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier visa kunskap och förståelse för frågor om mänskliga rättigheter, hållbarhet, mångfald och.

henne. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (MR) från 1948 kan ses som ett fundament för hela FN-bygget. Och våra 17 globala mål genomsyras av tanken att varje människa har rätt till liv, frihet, mat, rent vatten, hälsa och utbild- ning, för att nämna några av våra mest basala rättigheter.

• Regionala studier. • Socialantropologi. • Museion. Styrkor: Ett tydligt färgystem för att presentera  Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70, Elisabeth Abiri, universitetslektor, Institutionen för globala studier vid Göteborgs  mänskliga rättigheter under identiteters roll i konflikt. Hon har en studiebakgrund i internationella relationer (kandidat), Globala studier  Magisterprogrammet Global Governance Law fokuserar på de Undervisning & studier vid universitetet bred front, allt från rättshistoria och rättsteori till rättsjämförelse, mänskliga rättigheter, straffrätt, folkrätt och europarätt. Lektor med forskningsinriktning mot mänskliga rättigheter och samepolitik Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet. hösten 2021 startar det nya programmet Globala studier, som har sitt relationer, mänskliga rättigheter och kulturpolitik i en global kontext.

Frågor om rättvisa, mänskliga rättigheter, mångfald och hållbarhet diskuteras genomgående under utbildningen där kurserna knyter an till Agenda 2030 och de  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Globala studier visa kunskap och förståelse för frågor om mänskliga rättigheter, hållbarhet, mångfald och. När du läser ämnet freds- och konfliktstudier får du lära dig om och analysera som rör konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter,  och Martin Lundqvist från Globala Studier vid Göteborgs universitet. där det uppstår konflikter om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Freds- och utvecklingsforskning (PADRIGU); Socialantropologi · Humanekologi · Globala genusstudier · Mänskliga rättigheter; Regionala studier: Afrikastudier,  Forskningsämnet global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från relationer, internationella relationer, Kaukasusstudier, mänskliga rättigheter  Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande internationella relationer, mänskliga rättigheter, regionala studier,  garanterar dig ett internationellt nätverk och en spännande global karriär. Läs mer om hur du går till väga för att studera mänskliga rättigheter utomlands här!