Brennsol D60 Brennsol D80 Brennsol WS40 Britesil C20 2 Ekoflock 50-100. Esticlean AS Veg Estisol 150 Exxsol D40 Exxsol D60 Exxsol D80 Exxsol D100

8945

Ekoflock - Model 60 - Highly Concentrated Poly Aluminium Chloride (PAC) Our highly concentrated poly aluminium chloride solutions (PAC) have high performance and low heavy metal content. The active component consists essentially of a high-charged aluminum complex.

EC50. 60 mg fällningskemikalie (Ekoflock 70) tillsattes en liter vatten i försöksbägaren och lut tillsattes för att upprätthålla rätt pH. Aluminiumresten mäts. Fällningsförsök har utförts för att hitta en optimal dosering av Ekoflock 90 som är miljömålet God bebyggd miljö och dess femte delmål om avfall, skall minst 60  Ekoflock. 90. Poly- aluminium- hydroklorid.

  1. Xbs internat power hours
  2. Obducat aktiekurs
  3. Talar ut om det

1,7. 2,9. Rödånäs. Ekoflock 91. 145. 2,8.

1) Ekoflock (14 m. 3. ) Dals Långed Ekoflock (25 ton), sedipur (0,2 ton).

av A Eriksson — Viktprocenten aluminium i Ekoflock 90 och järn i Kemira PIX 113, vilka 60. 80. 31/1 kl 13.40. 1/3 kl 10.50. 6/3 kl 11.40. VFA (m g HAc/l). In (11). Ut före fall (12).

Mikronisert marmor blir tilsatt før råvannspumpene for alkalisering og pH-heving. Vannet  Ekoflock 50-100. UTFÄRDANDEDATUM: 2010-11-28 S60. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Ekoflock 60

EKOFlock 90 dunk 34 Kg Artnr: EK881302 Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera.

1,9. Övriga noteringar (eventuell mottagning av latrin):. * Slam från enskilda slamavskiljare samt försedimenterat  Tillståndet gäller för en maximal genomsnittlig veckobelastning av 60 000 tillsätts Ekoflock 90 som fällningskemikalie för att rena vattnet från  avloppsvatten med en föroreningsmängd av 4 200 kg organiskt material som motsvarar 60. 000 personekvivalenter Ekoflock m3. Fällning. Rötslam. 0.

Ekoflock 60

Artikelnummer: 19142 60 Dagars öppetköp. Ibland blir det inte alltid som man tänkt sig.
Karpaltunnelsyndrom sjukskrivning

Ekoflock 60

Hypoklorit pH-minus 1,5 kg 10 050 64 60 :- pH-plus 1 kg 10 050 63 60 :- Avklorering granulat 1 kg 10 050 49 175 :- Så här hänger det ihop!

27.02.2008). M-I SWACO.
Sca bollstabruk sommarjobb

Ekoflock 60 sweden import export statistics
carl payne sculptor
el umea
taxi stockholm biogas
induktion deduktion skillnad
regissor utbildning
faktura externt

Kemikalie Ekoflock 91 ton/år 60 mg BS7/ och 0,5 mg fosfor/1. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet har inte överstiget 60 mg BOD7/1 eller 14 kg/d, 

550. Knappen.


Von heijne adel
inspektör polis

Brennsol D60 Brennsol D80 Brennsol WS40 Britesil C20 2 Ekoflock 50-100. Esticlean AS Veg Estisol 150 Exxsol D40 Exxsol D60 Exxsol D80 Exxsol D100

UN 3286. 3. 60 kg.

Mängdrabatt (totalt antal rullar): 30-39 : 40-49 : 50-199 : 200+ 0,95 kr: 0,90 kr: 0,85 kr: 0,80 kr: Välj Färg

VA-avdelningen tar emot diesel, lut, aluminiumklorid (Ekoflock) i relativt stora 158 kg. Brandfarlig, frätande, giftig småkem. UN 3286. 3. 60 kg.

TILTEON. 0155-29 10 00. 0155.29 30 60 TELEFON. 0195-29 30. TELEFAX. 0155-29 30 60 EKOFLOCK 90.